Glas malih biznisa: Novca ima, ali dok vlasti čekaju, oluja otkaza nosi nezaposlene na biro!

Na Facebook grupi Glas malih biznisa poduzetnik Ejub Kučuk objavio je post uz poruku da novca ima, „samo trebamo naći gdje ga kriju“. Post prenosimo u cijelosti:

Ekonomijom ćemo se baviti kada prođe pandemija rekao nam je federalni Premijer. Privredom ćemo se baviti od septembra, „naši privrednici su žilavi“ rekao je premijerov šef. Ostale stranke pozicije i opozicije u BiH su nijemo posmatrale sa strane. Ne čineći bilo šta, ne nudeći i ne insistirajući na bilo čemu. Kao da je stanje u državi savršeno, a budžeti sigurni.

„Sila Boga ne moli“ kaže naš narod, pa je 19.000 ljudi (skoro hiljadu dnevno) za manje od 20 dana ostalo bez posla u FBiH. I to nije konačan i tačan broj! Podaci o broju otpuštenih se uzimaju sa Biroa na koji se otpušteni mogu prijaviti u roku od 30 dana, a postupak odjave traje danima jer su poreske uprave zatrpane zahtjevima. Kad se sve slije na Biro, Bog zna gdje će se broj završiti.

Zašto su vlasti krive?

  1. Nijedan nivo vlasti još nije uradio reviziju budžeta, a to je osnova za ekonomske mjere. Isto kao što smo se mi u privredi odmah „presabrali“ da vidimo koliko imamo para i koliko nam treba da možemo izdržati do kraja, tako su i u državi trebali prvo analizirati koliko gdje ima novca da se može prikupiti i uložiti za razne svrhe; penzije i socijalna davanja, zdravstveni sistem, a onda vidjeti koliko se ima za plate državnog aparata i za investicije u privredu. Ako nemamo dovoljno sredstava kako ih možemo naći: tražeći moratorij na otplatu vanjskog duga (oko 1mlrd KM), zaduživanje u zemlji i inostranstvu…
  2. Na osnovu revizija budžeta hitno krenuti sa rebalansima budžeta, ali da uporedo rade na mjerama zaštite privrede i privrednih aktivnosti
  3. Na osnovu sredstava koje pronađu revizijama budžeta i zaduživanjima, trebali su donijeti mjere koje bi najviši nivoi vlasti nametnuli nižim nivoima, kako bi osigurali sinergijsko djelovanje, a ne da puste (grado)načelnike da se prave ludi dok se država raspada:

– Ko pokriva doprinose i plate za sve radnike u privatnom sektoru

– Ko pokriva doprinose, plate i paušale za obrte, samostalne poduzetnike

– Za koliko vremena svi nivoi imaju dovoljno novca za sve planirane isplate

– Koliko novca ostaje za garantne fondove i kreditne linije, kako se te kreditne linije koriste, na koji način da se osigura novac za male biznise

  1. Napraviti plan sjetve i dodjele poljoprivrednog zemljišta (npr. nigdje u BiH nema „jare pšenice“) kako bi osigurali dovoljno hrane za prodaju na domaćem tržištu, ali i za podjelu ugroženim.
  2. Napraviti plan privrednog uvezivanja, iskorištavanja domaćih kapaciteta maksimalno, upošljavanje proizvodnih kapaciteta za rukavice, vizire, maske, medicinski alkohol, zaštitnu odjeću
  3. Napraviti plan razvoja turizma za period iza pandemije (kome, šta, kako, gdje i s kojim cijenama promovirati…)
  4. Napraviti plan brzog pokretanja malih biznisa – nepovratna sredstva, krediti s dugim „grace periodom“, poticaji za proizvodnju nedostajućih proizvoda na tržištu

Mi nismo siromašna zemlja.

Mi nismo prezadužena zemlja.

Mi nismo zemlja lijenčina.

Mi možemo prikupiti novac. Na državnom nivou ogroman novac, na federalnom malo manje, na kantonalnim i općinskim nivoima niko ne zna koliko ima novca na računima za izgradnju skloništa i civilnu zaštitu, koliko se može „uštinuti“ maksimalno za podršku i očuvanje ekonomije.

Prije par dana sam dobio informaciju da je Vlada USK godinama posuđivala namjenska sredstva za izgradnju skloništa, civilnu zaštitu, pa i 6 miliona KM za pretvorbu zemljišta iako te pare niko bez federalnog zakona ne smije dirati. I nikad nisu vratili taj novac tako da će u USK nastati haos. Zato pozivam federalnu vladu da odmah provjere ove informacije i pohapse odgovorne ako su istina navodi koje spominjem.

Ja živim i radim u Opštini Centar Sarajevo pa ću od nje krenuti.

– U najmu imam jedan poslovni prostor za koji sam platio 100% najamninu (mart) iako mi je u mart pao promet za 30%

– Danas su na Općinskom Vijeću donijeli odluku po kojoj se oslobađaju najma svi kojima je zabranjen, a ni na koji način nisu obeštetili sve druge koji ne rade ili im je pao promet, čime su nisu pridržavali načela pravednosti:

* Meni će promet pasti promet u aprilu 40% do 50%, ali nemam pravo na nižu najamninu

* Razna udruženja, firme, uslužne djelatnosti, turističke agencije, dobavljači za stomatologe i sl. ne rade i ne prihoduju niti jednu KM iako im nije zabranjen rad, ali neće im biti umanjen najam.

BUDŽET Opštine Centar za 2020 je 61.976.000KM

Prema mojim informacijama na računu za izgradnju skloništa imaju 12 miliona KM (načelnik kaže da griješim ali vidjet ćemo kad izađu podaci)

UKUPNO: 74 MILIONA KM

Opština Centar može investirati 30 miliona KM ako shvate ozbiljnost situacije, ako stegnu kaiš i ako imaju dobre namjere. Naravno, i ako se vijećnici drznu da izmjene planove donosioca odluka u Opštini.

U Opštini Centar ima 20.000 zaposlenih

Opština Centar može isplaćivati 500KM po zaposlenom mjesečnom.

Do danas su pomogli građanima Opštine dijeleći jedan par rukavica i jednu masku!

BUDŽET Općine Centar je raspoređen na sljedeći način:

– Bruto plate 8.690.000KM (nema nikakvih najava smanjenja). Od toga:

* Topli obrok 550.000

* Prevoz na posao 161.000

* Godišnji odmor – regres 128.000

* Nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. 100.000

* Pomoći u slučaju smrti i bolesti 120.000

* Otpremnina za penzionisanje 51.000

– Putni troškovi 50.000KM

– Prevoz i gorivo 34.000KM

– Tekuće održavanje 2.554.520

– Stručne usluge 1.290.050

– Usluge reprezentacije 115.000

– Usluge medija, štampanja, javnog informisanja 89.900

– Usluge stručnog usavršavanja 67.000

– Kamate i sudski troškovi 78.000

– Naknada za rad volonterima 200.000

– Naknada za rad volonterima 200.000

– Ugovor o djelu 127.000

– Ugovorne naknade i troškovi puta vijećnika 15.000

– Ugovor o djelu Sarajevo centar poduzetništva 83.300

– Izdaci za rad komisija 120.000

– Izdaci za rad savjeta 5.000

– Izdaci za rad komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 10.000

– Izdaci za rad komisija za tehički prijem i drugih 300.000

– Izdaci za rad komisija OV 200.000

– Izdaci za članove savjeta Mjesnih zajednica 150.000

– Izdaci za članove Općinske izborne komisije 74.000

– Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 30.000

– Ostale različite usluge 322.000

– Troškovi obilježavanja Dana Općine i druge manifestacije 20.000

– Transferi drugim nivoima vlasti 2.002.500

– Transferi pojedincima 7.382.500KM

– Transferi neprofitnim organizacijama 1.649.000KM

– Subvencije javnim preduzećima 815.000KM

– Subvencije javnim preduzećima 815.000

– Subvencije privatnim preduzećima 190.000

– Ostali transferi – povrat i drugo 648.000

– Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 5.111.000

– Kapitalni transferi pojedincima 730.020

– Kapitalni transferi javnim preduzećima 1.384.000

– Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 200.000

– Kapitalni transferi privatnim preduzećima 137.700

– Nabavka i uređenje zemljišta 2.551.000

– Nabavka građevina 10.221.000

– Nabavka opreme 1.413.800

– Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 611.000

– Rekonstrukcija i investiciono održavanje 9.704.000

Molim Vas da se angažujete i nazovete sve koje znate, da izrovite ispod najskrovitijeg kamena budžete i da mi svi pošaljete informacije o sredstvima na računima i u budžetima:

– Svojih opština

– Svojih kantona

– Na računima ministarstava FBiH

– U budžeti i na računima države

Para ima, ako ne pokažemo gdje su, oni će nas prevariti i sakriti ih za kupovinu izbora za pola godine.

Do nas je. Do vas je. Ja sam vlasti tim primjerom pokazao kako to treba uraditi.“

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *