GRAD GRADAČAC ZAPOŠLJAVA

Gradonačelnik Grada Gradačac objavljuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos u Gradu Gradačac!

NAZIV RADNIH MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:

  1. Viši referent za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa u Odsjeku za opću upravu i građanska stanja Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.
  2. Viši referent za administrativne poslove poljoprivrede u Odsjeku za privredu Gradske službe za privredu i inspekcijske poslove na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.
  3. Viši referent geometar u Odsjeku za geodetske poslove Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom listu “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

Više detalja čitajte na: Grad Gradačac

One thought on “GRAD GRADAČAC ZAPOŠLJAVA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *