Mustafa Šakić: Gradačac zaslužuje bolje!

Poštovani gospodine Šakić, kandidat ste za gradonačelnika Gradačca na predstojećim izborima. Kako ocjenjujete dosadašnji rad gradonačelnika i Gradskog vijeća Gradačca, posebno sa aspekta budžeta? Da li je on, po Vašem mišljenju, bio dovoljno razvojni?

Kada je u pitanju budzet Grada Gradačac možemo slobodno reći da u ovom momentu on nije razvojni. Naime, potrebno je istaći da su tekući rashodi budzeta 2020 godine 10,4 miliona, a npr. 2014 su bili 6,6 miliona. Ovo povećanje od gotovo 4 miliona nisu osjetili gradjani u vidu usluga koje pruža gradska administracija. Samo na plate uposlenika potrošemo je 30% više 2020 nego 2014. Činjenica je da su plate povećane, ali došlo je do upošljavanja velikog broja (ne)radnika! Takodjer, kapitalni primici od prodaje gradske imovine nisu rezultirala kapitalnim ulaganjima u npr. objekte kao što su gradska garaža, sportska dvorana, bazeni, zgrada starog “porodilišta”  objekta kule “Zmaja od Bosne”, lovačkog doma, itd.

U najteže vrijeme pandemije bili ste na čelu Kriznog štaba TK. Kako, iz tog ugla, vidite stanje u Domu zdravlja Gradačac? Kako riješiti finansijske dubioze i neefikasnost? Kako da građani Gradačca konačno dobiju kvalitetnu zdravstvenu uslugu u svom Gradu?

Gradačački dom zdravlja je 2019. godine ostvario najveći minus od svih zdravstvenih ustanova na području TK.  Taj minus je iznosio oko 500 hiljada KM, a sa 30.06.2020. godine jos oko 150 hiljada KM. Bojim se da ce sa ovakvim (ne)radom menadzmenta radnici ostati bez jedne plate! Gradjani ce dobiti kvalitetnu uslugu nakon promjene vlasti u Gradačcu jer smo u našem izbornom programu definisali i da u narednom periodu gradjani nece placati usluge hitne sluzbe, stomatološke usluge… Inicirat cemo izmjene zakona o zdravstvenoj zastiti kako bi u sklopu doma zdravlja imali mogućnost da otvorimo polikliniku, otvorit cemo centar za hemodijalizu, na 2-3 lokacije u Centru Grada omogućiti prostor za timove porodične medicine…

Kako vidite stanje u Banji Ilidži, Komunalcu i drugim javnim preduzežima i ustanovama?

U javnim preduzećima u ustanovama vidimo prostor za napredak kada je u pitanju njihov rad. Jasno smo rekli zbog nerada neke ćemo i ukinuti i na taj način pomoći budzetu svakov stanovnika. Npr. ukinut ćemo JP “Parkinge” i Javno stambeno Preduzeće.  JP “Parkinzi” takodjer posluju u minusu (pretpostavka oko 250 hiljada KM u ovom momentu) i nemaju svrhu postojanja. U ovom momentu JZU Banjom Ilidzom upravljaju ljudi koji nemaju formalno obrazovanje za upravljanje zdravstvenom ustanovom. Odmah nemaju ni znanja da završe drugo “krilo” Banje, a sve s ciljem da povećaju kapacitet Banje, a naravno i profit koji bi omogućio dodatna ulaganja! Omogućit cemo i dodatne kapacitete za obdanište. Kada je u pitanju JP “Komunalac” pružit ćemo bolju uslugu gradjanima u vidu smanjenja cijene vode!

Privreda i poljoprivreda su tradicionalne djelatnosti u ovom kraju. Kakav je, po Vašem mšljenju, prostor za napredak?

Do sada smo prepoznatljiv privredni kraj zahvaljujući samo našim privrednicima. Naša privreda izvozi iz Gradačca preko 360 miliona KM vrijednosti proizvoda. Sramno nizak nivo ulaganja ulaganja u infrastrukturu od lokalne vlasti. Ovdje treba pohvaliti federalnu vlast najviše, a zatim i kantonalnu. Prioritet u radu buduće administracije jeste da u saradnji sa Cestama FBiH ubrzamo izgradnju nove, moderne ceste prema Bosanskom Šamcu kako bi našim privrednicima omogućili brži pristup autoputu koji će vrlo brzo biti gotovo na granici Grada. Konačno ćemo donijeti novu odluku o komunalnim taksama kako bi “rasteretili” naše privrednike. Donijet ćemo novi prostorni plan i nove regulacione planove  koji bi omogućili dolazak novih investicija u Gradačac. Za poljoprivredu imamo jasan plan za prvi mandat. 20 farmi po 50 muznih grla naš je cilj. Konačno ćemo riješiti problem ZZ”Napredak” u stečaju kako bi omogućili zemljiste svima koji hoće da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. U okviru jedne poljoprivredne zadruge zaposlit cemo poljoprivredne inzinjere kako bi pomogli i postojećim i novim poljoprivrednim proizvodjacima. Plastenička proizvodnja je budućnost i imat će našu podršku. A kada je u pitanju voćarstvo radit ćemo na podizanju novih zasada je je evidentno da su postojeći voćnjaci već u godinama kada ih treba polako mijenjati novim.

Gradačac je mjesto prebogato prirodnim ljepotama i kulturno-istorijskim vrijednostima. Imamo utisak da turizam ipak nije dovoljno razvijen. Kako to komentarišete?

Imamo jezera, a nemamo kupališta. Imamo “Sajam”, a kao da ga nemamo. Imamo oklopni voz, vrata zaključana. Imamo Kulu “Zmaja od Bosne”, valjda imamo i 1 milion KM na računu za njenu sanaciju, imamo i maketu kako treba izgledati kad je saniramo, a još je nismo sanirali. Imamo i turistički ured u kojem imamo voditelja ureda, a kao da ga nemamo. Nemamo bazen na otvorenom. Imamo neke smještajne kapacitete. Pristupit cemo sanaciji “Gradine” i od federalne vlasti obezbijediti jos novca za nastavak sanacije. Od kantonalne vlade smo već obezbijedili novac za uredjenje infrastrukture na “Ljiljanu”. Sajamske manifestacije podići na viši nivo. Restaurirat ćemo dzamiju “Huseiniju”, dio novca smo već obezbijedili takodjer od federalne vlade. Izgradit cemo otvorene bazene. Konačno ćemo u narednom mandatnom periodu ukoliko se zna  gdje je mezar Husein Kapetana Gradaščevića prenijeti njegove kosti u Gradačac i završiti tu priču. Izmjenom regulacionih planova omogućiti nove smjestajne kapacitete. I naravno, turistički ured stavit ćemo u funkciju razvoja turizma.

Sport i kultura u Gradačcu: kako Vi kao budući gradonačelnik namjeravate brinuti o ovim, vrlo važnim, segmentima života?

Sport u Gradačcu nam je stagnaciji ili blagom padu. NK “Zvijezda” osnovana 1922 i po nama 2022.godine, 100 godina nakon osnivanja zaslužuje da bude u društvu najboljih. Isto tako planiramo izgraditi novu sportsku dvoranu u sklopu stadiona “Banja Ilidža” i omogućiti razvoj dvoranskog sporta. RK Gradačac zasluzuje viši rang takmičenja. Omogućit ćemo svima onima, tj. našoj gradačačkoj djeci, da se bave sportom bez da plaćaju članarine. Za kulturu moramo omogućiti više novca i osposobiti Centar za kulturu, a sve s ciljem da u Gradačcu vratimo neka stara i naravno neka nova kulturna dešavanja.

9 thoughts on “Mustafa Šakić: Gradačac zaslužuje bolje!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *