Održana treća redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana treća redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2019. godinu. Rebalans Budžeta iznosi 15.650.936 KM.

Vijećnici su usvojili i Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu koji iznosi 18.012.746,00 KM. Usvojen je zakjlučak da Gradska služba za privredu, budžet i finansije pripremi i obavi javnu raspravu u roku od 30 dana.

Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Gradačac radi izgradnje fiskulturne sale u korist J.U. O.Š.“Hasan Kikić“ Gradačac. Pravo građenja na nekretninama ove odluke uspostavlja se bez naknade, na period od 30 godina, sa mogućnošću produženja tog perioda.

Usvojen je i Nacrt programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2020. godinu kao i Informacija o realizaciji  akata Općinskog/Gradskog vijeća za period januar-septembar 2019. godine.

Vijećnici su danas usvojili i revidirani Akcioni plan za koheziju zajednice i Protokol o postupanju gradske uprave u slučaju pojave incidenata motiviranih mržnjom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *