GradacacIzdvojenoKultura

Početak geotehničkih istraživanja u kompleksu „Starog grada“ u Gradačcu

U sklopu projekta „Rekonstrukcija kompleksa Starog grada u Gradačcu„ započeta su geotehnička i geomehanička istraživanja s ciljem definisanja stepena ugroženosti i kontrola postojećih objekata.

Trenutno se vrši iskop 16 geomehaničkih bušotina nakon toga prema programu istraživanja refrakciona seizmika. Prema riječima Jasenka Čolića, magistar geologije i predstavnika firme Georad iz Tuzle, ova istraživanja su nam potrebna kako bi se izradio elaborat o geotehničkim i geofizičkim karakteristikama terena za rekonstrukciju kompleksa „ Starog grada „ u Gradačcu.

Podsjećamo da su predstavnici Arhitektonskog ateljea „ Ambijent“ iz Tuzle već obišli ovaj lokalitet a geometri počeli s mjerenjima. Također dronom su snimljeni i svi objekti i bedemi u Starom gradu.

Nakon svih ovih mjerenja i istraživanja bit će raspisani javni pozivi za konkretne radove na sanaciji i rekonstrukciji u kompleksu Starog grada u Gradačcu.

gradacac.ba

17 thoughts on “Početak geotehničkih istraživanja u kompleksu „Starog grada“ u Gradačcu

Comments are closed.