ISLAMIzdvojeno

Prvi ibadet za kojeg ćemo biti pitani na Sudnjem danu: 10 tajni i mudrosti klanjanja namaza

Nažalost, mnogi ljudi nisu svjesni brojnih koristi i mudrosti koje se kriju u klanjanju namaza. U ovom članku ćemo spomenuti deset tajni i mudrosti od klanjanja namaza:

Namaz je stub islama.On je stroga obaveza svakog punoljetnog i pametnog muslimana i muslimanke u tačno određenom vremenu. Naredba o obavljanju namaza dolazi u mnogobrojnim kur’anskim ajetima, a praktični način klanjanja pojašnjava nam Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojim primjerom.

Nažalost, mnogi ljudi nisu svjesni brojnih koristi i mudrosti koje se kriju u klanjanju namaza. U ovom članku ćemo spomenuti deset tajni i mudrosti od klanjanja namaza:

1) Namaz je prvi od ibadeta za koje će čovjek polagati račun na Sudnjem danu, zato moramo voditi računa o našim namazima i čuvati ih kao zjenicu našeg oka. Poslanik,s.a.v.s., je rekao:
”Prva stvar za koju će čovjek na Sudnjem danu polagati račun jeste namaz. Pa ako mu namaz bude dobar, bit će mu dobra (ispravna) i ostala djela.”(Taberani)

2) Kada vjernik hoće da klanja, on vrši određene fizičke i psihičke pripreme koje su neophodne za taj veličanstveni čin. Uzima gusul, abdest ili tejemum kako bi čist od fizičke i duševne nečistoće stao pred svog Gospodara, oblači čistu i lijepu odjeću, miriše se, i sve svoje misli i stremljenje okreće i usmjerava ka svom Stvoritelju uklapajući se u harmonični tepih koji čini čitava vasiona slaveći Allaha, dž.š.
”Zar ne znaš da se oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce i Mjesec i zvijezde i planine i drveće i životinje i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju.” (Kur’an, El-Hadždž, 18.)

3) Svrha namaza je da čovjeka podstakne na činjenje dobrih i plemenitih djela i da ga udalji od zla i spriječi da čini loša djela. On je jedan od najefektivnijih načina i metoda odgoja duše, njezinog čišćenja od loših i nemoralnih pojava kod ljudi.
”…i obavljaj namaz, namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno i nemoralno…” (Kur’an, El-Ankebut, 45.)

4) Namaz udaljava čovjeka od lošeg društva u kojem je prisutna psovka, laž, ogovaranje, konzumiranje alkohola, razvrat, a približava ga zadovoljstvu Allaha, dž.š., sreći i zadovoljstvu samim sobom i privikava ga na disciplinu u životu.
”Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (Kur’an, En-Nisa’, 103.)

5) Namaz, kao i druge ibadete koje obavljamo, činimo iz ljubavi prema Allahu, dž.šž, jer kada tvrdimo da nekog volimo, djelima pokazujemo našu ljubav pokoravajući se njegovim naredbama. U obavljanju namaza je pokornost Allahu, dž.š., i uspjeh na oba svijeta. Namaz je potpora i ispomoć vjerniku u teškim momentima kroz koje prolazi. U njemu je olakšanje i spas. ”O vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza! Allah je, doista, na strani strpljivih.” (Kur’an, El-Bekare, 135.)

6) Namaze koje čovjek propisno i skrušeno obavljaju brišu njegove grijehe, a to vidimo iz sljedećih riječi Allahova Poslanika, s.a.v.s..: ”Šta mislite, kada bi nekome od vas pored vrata rijeka tekla i on se u njoj svaki dan pet puta okupao, da li bi na njemu ostalo nečistoće?”, upitao je Poslanik, s.a.v.s., ashabe. Oni odgovoriše: ”Ne bi na njemu ostalo nimalo nečistoće.” Poslanik, s.a.v.s., reče: ”To je primjer pet dnevnih namaza, Allah njima briše grijehe.” (Bilježe Buhari i Muslim)

7) Ako kažemo da su hrana i piće neophodni za održavanje života, isto tako je namaz neophodan za opstanak duše, čija je on hrana. Granica koja razdvaja vjerovanje od nevjerovanja je obavljanje namaza. Vrlo važno je poznavati svrhu života na ovom svijetu, jer samo tako ćemo moći razumjeti nužnost obavljanja propisanih ibadeta. Allah, dž.š., kaže:
”Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju; Ja ne tražim od njih opskrbu, niti želim da Me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!” (Kur’an, Ez-Zarijat, 56.-58.)

8) Obavljanjem namaza čovjek se priključuje praksi koju su imali svi poslanici. To je najbolja skupina ljudi koja je hodala Zemljom dostavljajući Allahovu, dž.š., uputu i živjela u skladu sa objavom. Isa, a.s., je svom narodu najavljivao: ”Ja sam Allahov rob,” reče, ”meni će On knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ namaz obavljam i zekat dajem i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.” (Kur’an, Merjem, 30.-32.)

9) Kroz namaz se razvija i pouzdanje u Allaha, dž.š., koji nas vidi i na kojeg se mi oslanjamo u svim prilikama. Mnogi sastavni dijelovi namaza su mjesta na kojima se upućuje dova Allahu, dž.š., kao što su: kijam (stajanje), kiraet (učenje Kur’ana), sedžda, sjedenje između dvije sedžde, posljednje sjedenje itd.

10) Namaz je Mi’radž – uzdignuće vjernika! Namaz je sazdan od momenata tihog razgovora s Milostivim, kada nema posrednika između roba i Gospodara. Namaz je vid iskazivanja ljubavi jer nema ništa slađe onome ko je zaljubljen i koji nekoga voli od osamljivanja sa onim koga voli, i to kako bi postigao svoj cilj! U jednom hadisi-kudsijju Allah, dž.š., kaže: „Moj rob Mi se ničim boljim ne može približiti mimo onoga što sam mu naredio (farzovi). Moj rob će Mi se neprestano približavati nafilama, sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, bit ću njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom hvata i njegova noga koja hoda. Kada zatraži nešto od Mene, Ja ću mu udovoljiti; kada god zatraži utočište kod Mene, Ja ću mu utočište pružiti.“ (Buhari)

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *