Servis INFOVIJESTI

RADARSKE KONTROLE 28.11.2023.

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
Nestacionarni radari
 • PS ZAPAD
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PU TUZLA – PS ZAPAD
  10:00 do 12:00 sati M-18 Ljubače
  12:15 do 13:45 sati ulica 18.Hrvatske brigade
  14:15 do 16:00 sati R-470 Par Selo
  21:30 do 23:00 sati M-18 Mihatovići-Brgule
  23:00 do 01:00 sati ulica 18.Hrvatske brigade
 • PS KALESIJA
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS KALESIJA08:30 do 10:30 sati Kalesija C.-Prnjavor
  19:30 do 21:30 sati Kalesija G.
 • PS LUKAVAC
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS LUKAVAC09:00 do 10:00 sati M-4 Devetak
 • PS BANOVIĆI
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS BANOVIĆI
  08:00 do 10:00 sati Tulovići
  13:00 do 15:00 sati Patriotske lige
 • PS SREBRENIK
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS SREBRENIK10:30 do 11:30 sati Ćehaje
  11:30 do 12:30 sati Špionica
  18:30 do 19:30 sati D.Potok
  19:30 do 20:30 sati Tinja
  01:00 do 02:00 sati D.Potok
  02:00 do 03:00 sati Bjelave
 • PS ČELIĆ
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS ČELIĆ
  07:45 do 10:15 sati Čelić-Cerici
  17:30 do 18:30 sati Humci-Gaj
  20:00 do 21:30 sati Nahvioci, Dom
 • PS GRADAČAC
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS GRADAČAC
  06:30 do 08:00 sati M-1.9 Vučkovci
  10:30 do 12:30 sati R-465a Kerep
  17:00 do 19:00 sati M-1.9 Šehitluci
  19:15 do 20:45 sati M-1.8 Hrgovi Donji
 • PS GRAČANICA
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS GRAČANICA09:00 do 11:00 sati M-4 Donja Lohinja
  23:30 do 01:30 sati M-4 Donja Orahovica
 • PS DOBOJ ISTOK
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PS DOBOJ ISTOK12:30 do 14:30 sati M-4 Stanić Rijeka
  15:00 do 17:00 sati M-4 Brijesnica Mala
  23:00 do 01:00 sati M-4 Brijesnica Velika
  01:30 do 03:30 sati M-4 Stanić Rijeka
 • PS ISTOK
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 11. 2023. -PU TUZLA – PS ISTOK12:00 do 13:00 sati G.Tuzla
  15:00 do 16:30 sati Bulevar II Korpusa
  23:00 do 00:30 sati III Tuzlanske brigade