Rizah Džanić nosilac liste DF-a za gradsko vijeće Srebrenika

Gospodina Džanić Rizaha smo pitali par stvari o gradskom vijeću i njegovom viđenju rada gradskog vijećnika. Odgovori su bili iscrpni i veoma zanimljivi. Pročitajte sami.

Par stvari o vama gosp. Džanić, da upoznamo čitaoce sa nosiocem liste kandidata Demokratske fronte za vijećnika grada Srebrenika ?

Zovem se Džanić Rizah. Rođen sam 1975. godine u mjestu Kuge.
Oženjen sam otac dvoje djece. Trenutno stalno nastanjen u Bjelavama opština Srebrenik. Osnovnu školu sam završio u Dubokom Potoku , a srednjoškolsko obrazovanje  neposredno do ratnih dešavanja sticao u Vojnoj gimnaziji u Beogradu, a potom u Elektrotehničkoj školi Tuzla.

Kraj ratnih dešavanja sam dočekao u  aktivnoj službi ARBiH u kojoj sam ostao sve do 1997-e godine kada sam sa jos pedesetak kolega, ne svojom voljom i bez obrazloženja, demobilisan i poslan na biro rada.
Prinuđen da obezbijedim ličnu i egzistenciju porodice počeo sam da se bavim trgovinom, prvo na tržnicama i tezgama, da bi 1999-e godine registrovao i prvu trgovačku djelatnost koja vremenom prerasta u trgovinsko preduzeće.
Od 2008 godineo sam suvlasnik i direktor u “NERMUS” d.o.o. Brčko, preduzeću koje se bavi distribucijom, veleprodajom i maloprodajom kućanskog tekstila i dječije opreme.
Predsjednik sam opštinskog odbora  i član predsjedništva kantonalnog odbora Demokratske fronte.
Nosilac sam liste za gradsko vijeće ispred Demokratske fronte Srebrenik.

Koje su, na osnovu vašeg mišljenja, dužnosti gradskog vijeća ?

Dužnosti i prava vijećnika su propisana zakonom, statutom i poslovnikom  o radu gradskog vijeća, ako se ne varam usvojen je još jedan dokument kojim se dodatno reguliše ova tematika, a koji nosi naziv
Etički kodeks ponašanja vijećnika”.
Ovdje se u stvari nameće pitanje poštivanja ovih akata od strane izabranih vijećnika. Prije svega svjedočimo da jedan dio vijećnika apsolutno ne prisustvuje sjednicama gradskog vijeća, prepuštajući svoju ulogu klubu vijećnika političke partije kojoj pripadaju i na taj način krše još jednu obavezu, a to je da građani od vijećnika u najmanju ruku očekuju da kroz vijećnička pitanja i inicijative pokreću projekte koji su od interesa građana, a koja su kandidovana na sastancima savjeta mjesnih zajednica ili zboru građana iz čega se može zaključiti da je neophodno tj. obavezno prisustvovanje gradskih vijećnika na ovim sastancima u njihovim lokalnim zajednicama.

Naravno obaveza u smislu podnošenja inicijativa ne prestaje samo pukim iščitavanjem iste na sjednici, obaveza svakog vijećnika je da inicijativu u komunikaciji sa sekretarom vijeća i resornom službom “isprati” i o mogućnosti realizacije izvijesti loakalnu zajednicu iz koje je potekla inicijativa. Ono što primijetno nedostaje kada su u pitanju akti kojima se definise ova oblast su kaznene mjere prema vijećnicima u slučaju ne ispunjavanja ovih dužnosti . Tu i tamo u nekim aktima su i predviđene određene mjere, ali koje se skoro nikada nisu upotrijebile, na primjer etičkim kodeksom ponašanja jedna od  predviđena mjera je i zaustavljanja isplate polovine paušala ali je ovo u Srebreniku samo mrtvo slovo na papiru.

Takođe sam mišljenja da se naknada za rad gradskih vijećnika treba svesti isključivo na naplatu dnevnica onog dana kada su prisutvovali sjednici gradskog vijeća .

Koje teme ćete nametnuti sa vaše tačke gledišta u gradskom vijeću Srebrenika ?

Eventulnim mandatom u gradskom vijeću zalagat ću se prije svega za “decentralizaciju” kada su u pitanju kapitalna ulaganja na teritoriji općine Srebrenik. Mislim da je u proteklom period učinjena ogromna šteta zapostavljanjem rubnih područja i naselja u tim dijelovima općine. Posljedica ovoga su obezvrijeđena imanja, iseljavanje stanovništva iz tih dijelova, a na drugoj strani nekontrolisana urbanizacija gradske zone i centralnog dijela općine. Najbolji pokazatelj nekontrolisane urabnizacije je veliki broj praznih stambenih prostora u koje su investirana ogromna sredstva. Neophodno je značajno povećati ulaganja u infrastrukturne objekte na ovom području i samim tim vratiti njegova značaj .

Druga stvar zbog koja mi se nameće kao prioritet u slučaju da dobijem povjerenje građana je Gradski budžet i tzv. samoodrživost javne uprave . Nevejerovatno je da javna uprava uprkos svim resursima u smislu  javnih preduzeca, monopola na veliki broj usluga, naknada, taksi itd. koje pružaju i uredno naplaćuju građanima putem općinskih službi i institucija za svoj  rad, plate i naknade dodatno troši preko 3 miliona KM budžetskih sredstava prije svega  poreskih prihoda. Ovakav debalans kada su u pitanju prihodi i potrosnja javne uprave sigurno nisu dugoročni te je neophodno izvrsiti reorganizaciju javnih preduzeća kao potencijalnih izvora prihoda  i utvrđivanju jasnih ciljeva kada je u pitanju poslovanje istih ili se jednostavno nameće pitanje opravdanosti postojanja nekih javnih preduzeća. Naravno za ove stvari najodgovorniji su direktori ovih preduzeća čiji izvještaji  moraju biti redovni i ne smiju biti predmet političkog trgovanja prilikom usvajanja.

Mnoge stvari se još nameću kao prioriteti npr. ekološka zaštita rijeke Tinje i njenih pritoka, kontrolisanje eksploatacije drvnog resursa i eko zaštita Majevice uzimajući u obzir da grad Srebrenik ne gazduje ovim resursom , ali trpi zbog posljedica njegove eksploatacije, poticanje kulturnih i sporstkih aktivnosti itd., ali ako bi morao kandidovati još samo jednu temu to je u svakom slučaju kandidovanje infrastrukturnih projekata za područje iz kojeg dolazim.
Ovo može izgledati sebično, ali vjerujte da mjesno područje Duboki Potok kome pripadam ne posjeduje osnovne infrastrukturne objekte neophodne za normalan razvoj lokalne zajednice, da ih ne nabrajam, trajalao bi do sutra.

Mislite li da se presude donesene protiv Općine/Grada trebaju odraziti na rad GV i da GV treba donijeti određene pravne akte (odluke) u cilju prevencije takvih presuda?

Nisam siguran na koje presude mislite. Meni su najbolnije one koje se tiču ogromnih zateznih kamata i prisilne naplate od strane firmi koje su u prethodnom period sklapale ugovore sa općinom Srebrenik, a za čiju realizaciju očigledno nije bilo finansijskog obezbjeđenja pa se stiče utisak da su neke vjerovatno i namjerno konstruisane, ove stvari su morale biti predmet tužilaštva u smislu otkrivanja svih nepravilnosti.
Naravno o ovim i svim drugim presudama se mora raspravljati na gradskom Vijeću, a najbitnije je obezbijediti adekvatnu ulogu gradskog pravobranilaštva u smislu educiranog, sposobnog i nepristranog  kadrovskog rješenja.

U prethodnom periodu su vijećnici gradskog vijeća usvajali prostorno-planske dokumente mehanički, dizanjem ruke vodeći se uputom predsjednika kluba, bez upuštanja u razmatranje predloženog dokumenta. Dešavalo se da se usvojenim amandmanima poništava stav struke i unose objekti i rješenja zbog kojih danas imamo konfliktna mjesta i nezadovoljne građane. Šta će biti Vaš prioritet u gradskom vijeću, poštovanje struke i propisa, ili bezrezervno udovoljavanje želji investitora?

Kao što sam već rekao, mislim da je i ovo što je izgrađeno u gradskoj zoni djelo nakaradne urbanizacije u kojoj su možda prioritet bila sredstva od rente kao nadomjestak budžetu. Sama urbanizacija grada je ograničen resurs i buduća vlast treba da bude svjesna toga, ubrzano trošenje ovog resursa u prilog  ide samo investitorima pogotovo kad je u pitanju gradska zona. Naravno da je struka ta koja mora dati konačan prijedlog.
Gradsko vijeće je tijelo koje na određen način kontroliše ove prijedloge i bez obzira na kadrovski sastav istog u konstruktivnoj rapravi može predviditi eventualnu nepravilnost i zatražiti korekciju. Na žalost mislim da su ove stvari u proteklom period “dogovarane i usvajane” van gradskog vijeća i tu se onda pojavljuje tzv.”fenomen mehaničkih ruku” o kojima  govorimo, ove stvari se moraju promijeniti.

Budžet općine je ogroman, daleko iznad priliva, pogotovo danas u vremenu epidemije. Kako taj problem riješiti ? Gdje tu vidite posao vijećnika ?

Najprostije rečeno, svaka vlast koja “napumpava” budzet je neiskrena i lažljiva. Jednostavno toliko je parametara na osnovu kojih se može planirati realan budžet da je očigledno da je cilj zamajavanje javnosti  prije svega kada se planira rashodovna strana.
Ovo je, ja bi rekao, “profesionalna deformacija” sve i jedne garniture koja je obnašala vlast od rata do danas. Gradski budžet prije svega treba biti baziran na realnosti, pravednosti i efikasnosti  tj. da mora biti projektovan na realnoj osnovi, da mora biti balansiran u smislu da javni prihodi moraju biti u balansu sa javnom potrošnjom, a da poreski prihodi i transferi moraju biti usmjeravani na kapitalna ulaganja.
Posao vijećnika je je upravo onakav kako sam to u prethodnim odgovorima rekao, aktivno učešće u  raspravi na temu budžeta još kad je u nacrtu, suradnja sa lokalnom zajednicom i usaglašavnja potreba lokalne zajednice i samo učešće lokalne zajednice u javnoj raspravi na nacrt budzeta.

Saradnja između budućeg gradonačelnika i gradskog vijeća kakva bi trebala da bude ?

U proteklom period smo imali priliku da vidimo kako to izgleda kada ne postoji suradnje između izvršne i zakonodavne vlasti kada je grad Srebrenik u pitanju. Jednostavno to ne ide jedno bez drugog jer se u principu naslanjaju jedna na drugu. Ako ne postoji suradnja bilo koja strana može pronaći  model  opstrukcije druge i isključivo korisiti za lični politički profit od kog građani nemaju nikakve koristi osim zabavno televizijskog prenosa. Onog momenta kada Gradonačelnik izgubi podršku većine, njegov mandat se mora opozvati, a ako je opoziv neosnovan onda posljedice trpi onaj ko je podnio opoziv, građani sigurno neće dozvoliti  nepošten opoziv, sve drugo je PAT pozicija.

Komunalni sektor u Srebreniku ne radi svoj posao. Može li se preko gradskog vijeća ovdje pokrenuti šta sa mrtve tačke ?

Naravno, ne samo da se može nego je gradsko vijeće upravo jednino mjesto na kome se to može i treba pokrenuti.
Postavimo stvari ovako:
J.P. “9. Septembar” posjeduje upravu, radnike, osnovna sredstva i objekte za pružanje ovih usluga. Na osnovu svojih kapaciteta uprava ovog preduzeća  odlučuje koji poslovi su zanimljivi odnosno koji donose profit  i potpisuje ugovore o pružanju ovih usluga. Nevjerovatno je da gradsko vijeće, kao većinski vlasnik,  prihvati izvještaj direktora koja  je u određenom periodu ostvario negativan bilans bez obzira na razlog niti da odbije isti ako je prikazan očekivan profit. Tu nema mnogo pametovanja . Tržiste diktira  cijenu svih proizvoda i usluga pa tako i ovih. Možda je preteška kvalifikacija, ali najiskrenije mislim da je problem ovog preduzeća loš menadžment, prevelik broj administracije i zastarjela oprema i da se gradsko vijeće mora bazirati na ova tri segmenta kada je u pitanju rekonstrukcija ovog preduzeća, ako želi da ovo preduzeće opstane i ostane kao “prioritet” u pružanju ovih usluga građanima Srebrenika.

Da zaključim ,neophodna temeljnja kadrovska i operativna revizija i reorganizacija  JP ”9.Septembar” i angažovanje politički neopterećenog menadžmenta. Uporedo rješavanje problema lokalne deponije smeća.

Da li nam zelenih površina u Gradu Srebreniku nedostaje ?

Mislim da smo dosegli limit kada je u pitanju uzurpacija zelene površine . Na žalost malo je prostora, skoro nikako da se poveća ta površina, ali ima mnogo mogućnosti da se ista uredi . Na teritoriji naše opštine egzistira nekoliko firmi koje se bave uzgojom i prodajom bilnjog rasadog materijala. Mislim da se jednostavno mogu sklopiti ugovori sa tim preduzećima kako bi se predmetne lokacije uredile  sa višegodišnjim zasadima, eventualno razmišljanje da se tim preduzećima ponude reklamne pozicije na javnim površinama, oslobadjanje komunalne takse i slično.

Toplifikacijom užeg gradskog jezgra bismo imali bolji vazduh i zimskim mjesecima i ovdje se ne radi puno na tom planu. Vaše mišljenje ?

Ovo je pitanje gdje je neophodna najozbiljnija analiza struke. Iskreno sam siguran da bi to uticalo na kvalitet zraka zimi , svi drugi segmenti su manje više upitni.

Transparentnost u radu vijeća ?  Da li ste zainteresovani da rad vijeća bude 100% transparentan ? Kako to ostvariti ?

Upravo kako sam rekao u jednom od prethodnih odgovora, konstantna suradnja i prisustvovanje gradskih vijećnika na sastancima savjeta mjesih zajednica i zboru građana u njihovoj lokalnoj zajednici će doprinijeti transparentnosti u radu. U ovom momentu imamo tv prijenos što je za pohvalu, ali to nažalost ne obezbjeđuje transparentnost u smislu učešća javnog mnijenja.

Šta mislite o nazivima ulica u gradu, da li su u pravoj mjeri zastupljeni zaslužni ljudi ove općine?

Apsolutno mislim da su izostala imena pojedinih građana Srebrenika  koji su u toku života doprinijeli razvoju Srebrenika i okoline, prije svega mislim na Hogić Džafera čovjeka koji je bio osnivač i rukovodilac velikog broja privrednih subjekata na teritoriji našeg grada. Upoznat sam da je vaš portal pokrenuo inicijativu da se po imenu ovog čovjeka nazove jedna ulica . Ideja je odlična, mislim da najmanje što možemo učiniti kao uspomenu na ovog sugrađanina i njegova djela je naziv jedne ulice u gradu.
Takođe mislim da generalno posmatrano kada su u pitanju nazivi ulica u Srebreniku nisu realno sagledavane zasluge i važnosti ljudi i događaja čija imena nose ulice ovog grada, ali svjestan posljedica na građane koji bi u slučaju izmjene ovih naziva morali da mijenjaju većinu dokumenata u kojima je navedena adresa, smatram da realno nismo u vremenu koje je idealno za eventualnu reviziju i izmjenu naziva ulica, mada je ovo problem kojem ćemo kad tad morati najozbiljnjije pristupiti. Na kraju ne vidim razlog da se i u mjestima po kojima su definisana mjesna područja, D.Potok, Tinja, Podorašje,Sladana itd.  ne definišu ulice i njihovi nazivi , jer i tamo imamo  naših sugrađana koji su svoj život posvetili razvoju lokalne sredine, a bez ovakvih inicijativa jednostavno će pasti u zaborav

Da li nacionalna struktura zaposlenih u gradskoj upravi i javnim preduzećima treba da odražava nacionalni sastav stanovništva općine?

Prije svega struktura zaposlenih treba da bude u skladu sa stručnom sposobnošću i ne smije biti razlog diskriminacije bilo koga zbog nacionalne pripadnosti. Ne vidim niti jedan razlog zbog čega bi se to vještački “štimalo”. Ako se držimo iskljucivo principa stručnosti  nacionalna zastupljenost će sama po sebi manje više biti ispoštovana. Na kraju krajeva lično jedino vjerujem u građanski koncept našeg društva.

 Znate li koliko mjesnih zajednica ima Grad Srebrenik i da li je postojeća organizacija efikasna u rješavanju lokalnih zahtjeva?

Nisam siguran, ali mislim da je taj broj 48. Ono što znam da je rad u svih 48 mjesnih zajednica podrzan sa 10 hiljada KM iz gradskog budzeta. Što je tek polovina paušala samo jednog gradskog vijećnika za mandat. Većina vijeća mjesnih zajednica formalan su spisak ljudi koji su dostavili politički subjekti i koji uzimajući u obzir okolnosti na koji su formirani i uslove u kojima ne-rade. Skoro da ničemu ne služe osim da na poziv političkih mentora povremeno podignu glas. Ovo je česta tema među građanima koji se evidentno ne slažu sa ovakvim načinom imenovanja članova vijeća mesjnih zajednica pa i samog predsjednika mjesne zajednice.
Naravno odgovor je da je to reguslisano izbornim zakonom, ali ne vidim razlog zašto pobjednička stranka ne bi dala mandat osobi koja bi bila prijedlog zbora građana, odnosno osobi koja ima povjerenje građana. Zanimljivo bi bilo pogledati u knjizi protokola gradske pisarnice koliko je zahtjeva za rješavanje lokalih zahtjeva od strane mjesnih zajednica upućeno prema gradskim vlastima  i na koliko je uopšte pismeno odgovoreno. Mislim da bi to bio još jedan pokazatelj suradnje između ova dva nivoa.

Da li je gradska uprava pravilno dimenzionirana u smislu broja uposlenih, s obzirom na ukupan broj stanovnika?

Na žalost percepcija građana Bosne i Hercegovine je ,da je jedino poso u javnoj upravi garancija finansijske i svake druge stabilnosti .Činjenica da se za svako upražnjeno radon mjesto u javnoj upravi javlja ogroman broj kandidata .Ovakvu situaciju obilato koriste čelnici i predvodnici politika koja obnaša vlast instalirajući maksimalan broj uposlenika koliko može podnijeti jedna javna uprva. Manje više u svakoj općini ili lokalnoj zajednici je slična situacija. Tako da danas imamo slučaj da je u općinama koje je nekad opsluživalao pedesetak službenika i namještenika danas uposleno 120 npr. Srebrenik i Gradačac ili čak 150 kao što je slučaj u Lukavcu. 
Ovi podaci su lako provjerljivi na zvaničnim web stranicama  opština ili na nekom portal  u koji se bavi analizom i  poslovanja  svakog subjekta registrovanog u poreskom sistemu tj koji posjeduje JIB, a što je slučaj i sa gradskim i opštinskim upravama. Jedina stvar u koju sam siguran da je neophodno poboljšati  i za koju ću se maksimalno zalagati je povećanje  efikasnosti  javne uprave. Ne može se desiti da se u pojedinim službama na odgovor po zahtjevu građana čeka, ako već imamo vreliki broj uposlenika .Ne rijetko čujemo da građani recimo duže vremena čekaju rješavanje imovinsko geodetskih poslova iako se ova usluga debelo naplaćuje.       

 Budući da GV usvaja budžet i prati njegovu realizaciju, poznajete li osnove planiranja budžeta, vrste prihoda i rashoda, i druge stvari vezane za budžet ?

Da, mislim da veoma dobro poznajem ovu oblast. Posao  kojim se trenutno bavim je usko povezan za  planiranje  i praćenje realizacije  poslovanja  firme u kojoj radim. Suštinski se može povući  paralela između kreiranja ekonomski parametara jedne firme i budžeta grada koji u principu ne prestavlja ništa drugo nego ekonomski plan prihoda i rashoda gradske uprave. Prije svega za planiranje novog budžeta je neophodno uzeti analizu realizacije prihoda u budžetu prethodnih godina. Rijetko se dešava da predlagač budžeta ovaj podatak koristi kao polaznu osnovu za prijedlog novog budžeta . Kao što sam već rekao nepisano je pravilo da se uvijek prihod napuše kako bi se u rashodovnoj strani ostavilo prostora za pokrivanje stranackih projekata, obećanja i svega drugog što daje potporu opstanka na vlasti . Principijelno sam zagovornik koncepta da tekući rashodi moraju biti u balansu sa neoporezivim prihodima ,a da prihodi od poreza i kapitalni transveri moraju biti usmjereni u razvoj grada i teritorije općine Srebrenik , vjerujte da ja na to gledam kao na namjenska sredstva

 Znate li u kojem procentu u budžetu grada učestvuju plate zaposlenih u gradskoj upravi i da li je isti opravdan?

Naravno u projekciji budžeta: plate, naknade i troškovi javne uprave iznose cc 30% tj. od predviđenih prihodovanih 20 miliona KM na ove troškove je planirano oko 6 milona KM. To bi bilo i prihvatljivo da je iznos od 20 miliona ostvariv,  uzimajući u obzir u kome omjeru će budžet biti ostvaren ili na osnovu prethodnih godina ovo je apsolutno neopravdan odnos.
Još jednom potrebno je ostvariti balans javnih prihoda  i rashoda tj. povećati efikasnost javne uprave. Ako nas javna uprava košta 6 miliona KM  ne može biti u redu da ista ostvari prihod od samo 3 miliona KM.

Prema zakonu, državni službenici ne mogu biti birani u gradsko vijeće, dok namještenici gradske uprave imaju tu mogućnost. Mislite li da se radi o diskriminaciji, i to po školskoj spremi: visoka sprema ne može, a srednja stručna sprema može biti vijećnik?

Mislim da se zakonodavac vodio mogućnošću uticaja tj . da je efektivno veća mogućnost zloupotrebe uticaja državnih službenika od namještenika. Ovo bi se moglo eventualno podvesti pod diskriminaciju, mada sam mišljenja da bi eventualna ispravka takve diskriminacije trebala ispraviti na način da se i namještenicima onemogući  kandidatura. Definitivno sam mišljenja da državni službenici ne traba da učestvuju u zakonodavnoj vlasti.

Gospodine Džanić, hvala na odvojenom vremenu i puno uspjeha na lokalnim izborima 2020.

Preuzeto sa portala srebrenik.net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *