BiHIzdvojeno

Sve vlade trebaju raditi na provedbi seta mjera za umanjenje negativnih posljedica koronavirusa po domaću privredu

Pandemija korona virusa u BiH stvara već zabrinjavajuće negativne efekte u ekonomiji. Potrebno je zato jednako ozbiljno raditi i na prevenciji i na otklanjanju tih negativnih efekata. Pozdravljamo održavanje sastanka predjedavajućeg Vijeća ministara BiH sa premijerima entitetskih vlada jučer u Doboju. Međutim, ne vidimo pravu sliku stanja ekonomije i ne vidimo mjere koje će slijediti.

Mi, u SDP BiH, smatramo da je apsolutno najvažniji prioritet očuvanje zdravlja građana i radnika i da treba obezbijediti sve potrebne resurse da se osigura više medicinskih sredstava za zaštitu, uključujući posebno respiratore.

Zato pozivamo sve nivoe vlasti na žurno reagovanje sa ciljem ograničavanja i suzbijanja pandemije korona virusa, ali i širih ekonomskih posljedica stanja. Očekujemo od vlada na svim razinama u Bosni i Hercegovini da, nakon inicijalnih razgovora i mjera predostrožnosti, dosljedno rade na provedbi seta mjera za umanjivanje negativnih posljedica pandemije po domaću privredu i građane zbog smanjenja privrednih aktivnosti.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine kao odgovorna politička partija insistira na jasnim mjerama:

– Organizirati javne službe tako da radnici koji rade u proizvodnji, a to traži fizičko prisustvo radnika, imaju sve uvjete da rade.

– Najveći dio ekonomije nastavlja rad, zbog čega je potrebno stvarati uvjete da se taj rad održi, jer od toga ovisi i čitav socijalni sektor u zemlji.

– Neodložno stupiti u razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom oko mogućih intervencija za osiguranje od drastičnih poremećaja u javnim finansijama. MMF ima dva raspoloživa izvora za namjene otklanjanja šokova koji se mogu pojaviti od korona virusa.

– Uvjet za takve aranžmane je usvajanje budžeta institucija BiH, a pošto vladajuća većina tom pitanju prilazi nonšalantno, kao da smo u razdoblju punog prospertiteta i normalne situacije, hitno zakazati sjednicu Parlamenta i usvojiti budžet institucija Bosne i Hercegovine.

– Vlade odmah moraju otpočeti razgovore sa Agencijama za bankarstvo i bankama da se izvrše pripreme za proglašenje ograničenog moratorija na otplate kredita i drugih obaveza firmi i građana koji dođu u finansijske teškoće.

– Sa preduzećima koja pružaju servisne i komunalne usluge osmisliti set mjera koje bi predvidjele mogućnost odgode plaćanja režija i drugih redovnih obaveza za lica u stanju socijalne potrebe.

– Javne institucije moraju osigurati posebnu podršku ljudima u stanju socijalne potrebe koji su sada u daleko težoj situaciji i zahtijevaju posebnu podršku. Tim pitanjima posebno na lokalnom nivou treba posvetiti punu pažnju.

– Razmotriti mogućnost rada od kuće za uposlenike u javnom i privatnom sektoru, svugdje gdje takav pristup ne ugrožava osnovno funkcionisanje države, institucija i preduzeća.

– Reducirati i ograničiti rad u oblasti trgovine i uslužne djelatnosti, gdje postoji opasnost od povećane izloženosti i širenja virusa.

– Inspekcijska tijela moraju pojačati kontrole, kako bi se spriječile zloupotrebe stanja i ‘divljanje’ cijena životnih namirnica, higijenskih i drugih zdravstvenih preparata, koje građani nabavljaju u povećanim količinama.

– Pomjeriti rok uplate PDV-a do 20-og u mjesecu, kao i prolongirati obaveze uplate direktnih poreza, a za poslodavce kojim je ugrožen opstanak na tržištu razmotriti i potpuno oslobađanje od plaćanja istih.

SDP BiH stoji na raspolaganju i naše zastupnice i zastupnici na svim nivoima će dati doprinos i učestvovati u radu parlamenata na svim nivoima kako bi donijeli nužna zakonska rješenja i podzakonske akte. Nažalost, nas u Bosni i Hercegovini treba zadesiti neka prirodna katastrofa, kao prije nekoliko godina, ili danas pandemija, da bi pokazali svoje pravo lice i da bi se međusobno solidarisali.

Zato SDP BIH ukazuje na potrebu što veće socijalne kohezije i solidarnosti među ljudima u novononastaloj situaciji. Dobrim organiziranjem ova kriza se može prevladati i sačuvati zdravlje i životi ljudi.

22 thoughts on “Sve vlade trebaju raditi na provedbi seta mjera za umanjenje negativnih posljedica koronavirusa po domaću privredu

Comments are closed.