IzdvojenoTK

Svim majkama porodiljama omogućiti korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Kako bi se izjednačila prava svih majki porodilja, imajući u vidu da je implementacija novog prava „1.000 KM za majke porodilje“ pokazala određene nedostatke, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. 

Ovim izmjenama se primanje jednokratne naknade omogućava svim majkama koje su mališane na svijet donijele od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, bez obzira da li im je poslodavac isplatio razliku plaće. 

Imajući u vidu ovu izmjenu, kao i htjenje da sve majke porodilje ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, rok za prijavu je sa 90 produženo na 135 dana od dana stupanja na snagu Zakona. 

U cilju što brže primjene ovih izmjena, Vlada je Skupštini predložila razmatranje izmjena i dopuna Zakona po hitnom postupku.

One thought on “Svim majkama porodiljama omogućiti korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Comments are closed.