Vlada TK: 1,7 miliona KM za podršku privredi

Vlada Tuzlanskog kantona  je u utorak donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH.

Ovim Programom raspoređuju se sredstva, inače deponovana na ESCROW računu, u ukupnom iznosu od 1,7 miliona KM. S ciljem pružanja direktne finansijske podrške za razvoj privrede Tuzlanskog kantona Ministarstvo privrede će iz sredstava sa ESCROW računa realizirati program poticaja za privredu kroz subvencioniranje dijela kamatne stope u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM na odobrene kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona putem banke – partnera koja će obezbijediti kreditna sredstva. Odabir banke – partnera vršit će se putem javnog poziva za plasman kreditne linije.

493.000,00 KM se odnosi na realizaciju programa subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno njegov proporcionalni dio u 2019. godini.Imajući u vidu da se ubrzo očekuje objavljivanje Ponovljenog Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu za uplatu doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja, te se očekuje da će za prostor Tuzlanskog kantona biti odobrena još finansijskih sredstva javnim preduzećima, privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO/MIO), ovim programom su rezervisana neophodna sredstva u iznosu od oko 200.000,00 KM.Programom je predviđeno i 7.000,00 KM za potrebu knjiženja rashoda za osiguranje namjenskog depozita za subvencioniranje kamata Udruženja za razvoj NERDA.

Odobrena sredstva za potrebe narodne kuhinje „Imaret“

Zbog utvrđenog nenamjenskog utroška sredstava tokom 2016., 2017. i 2018. godine Vlada je  dala saglasnost na odluku kojom će se Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla planirana budžetska sredstava u iznosu od 300.000 KM za potrebe narodne kuhinje „Imaret“ Tuzla, umanjit za iznos od 63.195,10 KM. Naime, Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu propisano je da će se korisniku umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava, za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini.

Imajući u vidu donesenu odluku, Vlada je na sjednici ovoj humanitarnoj organizaciji, za potrebe narodne kuhinje „Imaret“ odobrila 236.804,90 KM. Novčana sredstva će se odobravat i uplaćivat u jednakim mjesečnim tranšama u iznosu od 19.733,74 KM, s tim što će se dospjele tranše za isplatu isplatiti odmah nakon donošenja ove odluke u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

S ciljem omogućavanja korištenja sredstava za realizaciju preventivnih mjera Vlada je donijela izmjene i dopune Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine. Naime, Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća predviđeno je da se dio sredstava iz ovog zakona može koristiti kao interventna mjera za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, ali samo u slučajevima kada su preventivne mjere utvrđene u programu razvoja kantona i godišnjem planu realizacije programa, a nema dovoljno sredstava u budžetu kantona za finansiranje tih mjera. Stoga su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalna uprava civilne zaštite pripremili izmjene i dopune teksta u dijelu Programa razvoja zaštite i spašavanja u kojem su projicirane njihove aktivnosti iz oblasti zaštite i spašavanja za period 2018.-2022. godina, a čime  se omogućava korištenje sredstava posebne naknade za sufinansiranje ovog važnog projekta.

Na  sjednici Vlada je usvojila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH . S tim u vezi Vlada je zadužila ministarstva i druge kantonalne organe da analiziraju i postupe po svojim zaduženjima koja se odnose na obavljenu reviziju 2015. godine i reviziju 2018. godine. Također, Odjeljenje za internu reviziju Ministarstva finansija je zaduženo da sačini Informaciju o obavljenoj internoj reviziji realizacije Programa mjera za 2018. godinu u dijelu nerealizovanih ili djelomično realizovanih mjera iz Programa mjera za 2015.godinu i da je dostavi Vladi Kantona na razmatranje. Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na upoznavanje.

Također, Vlada je  zaključkom zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo obrazovanja i nauke da o posebnim revizorskim izvještajima iz svoje resorne oblasti, kao i sačinjenom Programu mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti evidentiranim tim izvještajima, upoznaju Vladu Tuzlanskog kantona

Vlada je  dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem tri uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to „Stručni saradnik – sistem inženjer“, „Stručni saradnik za javne nabavke“ i „Pomoćni radnik čistačica-spremačica“.

(TIP)

One thought on “Vlada TK: 1,7 miliona KM za podršku privredi

  • 10/10/2022 at 3:23 pm
    Permalink

    Very nice info and straight to the point. I don't know if this is truly the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks 🙂

    Reply

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *