Završena treća sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je u Sali za sjednice sportske dvorane u Gradačcu, održan nastavak 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac. Gradski vijećnici su razmatrali 27 tačaka dnevnog reda.

Nakon razmatranja Prijedloga odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede  i prehrambene  industrije  „Dani šljive“ vijećnici su jednoglasno usvojili ovu odluku. Ovom odlukom utvrđuje se organizacija Sajma-Dani šljive kao manifestacija od posebnog značaja i interesa za grad i razvoj privrede i turizma na području grada Gradačac. Ovom odlukom Gradonačelnik će imenovati Organizacioni odbor sastavljen od uposlenika gradske uprave, predstavnika privrednika, poljoprivrednih proizvođača, javnih preduzeća, javnih ustanova, turističke zajednice, udruženja i predstavnika drugih subjekata koji mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji sajma.

Napominjemo da je u periodu od 2003. do 2020. godine poslove organizacije sajma vršila firma „Gradačački sajam“  Gradačac kojoj je zbog poteškoća u poslovanju Rješenjem Općinskog suda u Tuzli utvrđen prestanak subjekta upisa ( prestanak rada društva ). Obzirom na ovu činjenicu, imajući u vidu dugogodišnju tradiciju uspješnog održavanje sajamske manifestacij,  nametnula se potreba izrade Prijedloga Odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Dani šljive.

Vijećnici su također jednoglasno donijeli i nekoliko odluka vezanih za nastavak gradnje kanalizacije kao i Prijedlog odluku o dopunama Odluke o vodosnabdijevanju.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana Gradačac za 2020. i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „ Centar „ su povučene s dnevnog reda uz zaključak da se pokrenu izmjene i izrada novog Urbanističkog plana Grada Gradačac, kojim će biti obuhvaćene tačne lokacije na kojima će se moći graditi objekti za kolektivno stanovanje a kojim će se detaljno riješiti urbanistička pitanja izgradnje objekata. Pri izradi novog urbanističkog plana neophodno je voditi računa da se u dijelovima grada predviđenim za individualno stanovanje ne planira izgradnja objekata za kolektivno stanovanje. Sve ove aktivnosti će biti popraćeni javnim raspravama gdje će se u proces odlučivanja moći uključiti i šira javnost.

Usvojen je i Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2021. godinu kao i Prijedlozi plana poslovanja JP „ Komunalc“ i JP „ Parkinzi „ Gradačac.

Usvojeni su i izvještaji vezani za rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku u Gradu Gradačac kao i Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac za 2020. godinu., sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2021.

Gradski vijećnici su usvojili i nekoliko informacija između kojih i Informaciju o predaji u posjed objekta sportske dvorane gdje je istaknuto da sa 31.12.2020.. godine dug Gradačačkog sajma doo Gradačac prema Gradu Gradačac iznosi preko jednog miliona KM od čega 779.826,60 KM glavnog duga plus preko 250.000 KM, zakonskih zateznih kamata plus troškovi parničnog postupka.

Jednoglasno je usvojena je i Informacija o raspolaganju nekretninama tržnica Arizona uz određene zaključke prema Poreskoj uprave FBiH i nadležnim inspekcijama Grada Gradačca, TK i FBiH.

8 thoughts on “Završena treća sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *