GradacacIzdvojeno

Nova medicinska oprema za urgentnu medicinu u Domu zdravlja Gradačac

U okviru  projekta “Jačanje uloge MZ u BiH” pokrenuta je i uspješno realizovana građanska injicijativa “Opremanje Službe Hitne medicinske pomoći” u JZU Dom zdravlja Gradačac. Tim povodom danas u zgradi uprave Doma zdravlja u Gradačcu je izvršena primopredaja medicinske opreme za potrebe Službe Hitne pomoći.

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”   predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi  ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  Ovaj 14,5 miliona KM vrijedan projekat sufinansiraju vlade obje zemlje, a općina/grad Gradačac je  uključen u projekat od 2016. godine.

Na forumu  građana, predstavnika mjesnih zajednica uključenih u projekat i predstavnika građana grada Gradačac,  u  februarau 2019. godine,  identifikovan   je  problem  i konkretizovan  prijedlog  da se  na javni poziv kod UNDP-a kandiduje prijedlog projekta  “Opremanje Službe Hitne medicinske pomći”. Vrijednost projekta:  21.278 KM   (UNDP:  16.230 KM, Grad  Gradačac:  5.047KM).

Prijedlog projekta je uspješno ocijenjen od stručne komisije UNDP-a i odobrena su sredstva za nabavku medicinske opreme, uz listu neophodne opreme, koju su usaglasili i  odobrili predstavnici  Dom zdravlja i Službe Hitne medicinske pomoći u Gradačcu.

Gradonačelnik Edis Dervišagić  izrazio je zahvalnost vladama Švicarske i Švedske, kao i predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)  istaknuvši da će ova oprema omogućiti stvaranje  boljih uslova za hitno medicinsko zbrinjavanje  građana u slučaju bolesti, stradanja ili povreda. Također je istakao da interakcija kroz forume građana, između građana i gradske uprave Grada Gradačac, doprinijela je  uspješnoj  realizaciji ovog važnog projekta za građane grada Gradačac.

Direktor JZU Dom zdravlja Gradačac Teufik Zahirović se zahvalio donatorima na veoma važnoj opremi koja je neophodna za efikasniji rada Službe Hitne pomoći i nada se nastavku uspješne saradnje kako s Gradom Gradačcom tako i s drugim donatorima koji će svojim donacijama doprinjeti poboljšanju usluga za građane grada Gradačac.

Naglašeno je, da uručena medicinska oprema je veoma kvalitetna i zadovoljava sve evropske i svjetske standarde kada je u pitanju urgentna medicina.

27 thoughts on “Nova medicinska oprema za urgentnu medicinu u Domu zdravlja Gradačac

Comments are closed.