IzdvojenoTK

Održana sjednica Vlade TK

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Shodno dopunama zakona, predviđeno je da ukoliko je za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili za vrijeme proglašenog vanrednog stanja, tokom nastavne godine došlo do prekida redovnog rada i funkcionisanja škole, ministar može donijeti odluku o odgađanju, neodržavanju ili drugačijoj organizaciji eksterne mature.

480.200,00 KM za podršku povratku prognanih osoba

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Podrška povratku prognanih lica“. Za ove namjene Kantonalnim budžetom za 2020. godinu je planirano 480.200,00 KM.

Inicijalna sredstva za pomoć privrednim subjektima

Radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju subvencioniranja kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 2.670.000,00 KM.

Uz postojeća sredstva, koja su već ranije planirana, sada se na ovoj poziciji nalazi oko 4 miliona KM, uz što se očekuje osiguranje oko 100 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava koji će biti stavljeni na raspolaganje privrednim subjektima Tuzlanskog kantona.

Povećanje iznosa za adaptaciju Centra za autizam

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „Centar za autizam Tuzla“.

U martu evidentirano 728 migranata u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za mart 2020. godine. Na području Tuzlanskog kantona u martu 2020. godine je evidentirano 728 migranata. Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil, u Službi za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Program Zavoda zdravstvenog osiguranja    Tuzlanskog kantona dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID 19. Ovim Programom utvrđeno je 1,3 miliona KM bespovratnih sredstava koja će se dodijeliti ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini.

Shodno programu, Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli bit će dodijeljeno 370.000 KM, Općoj bolnici u Gračanici 70.000 KM, Centru za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ u Gradačcu 35.000KM, Zavodu za javno zdravstvo TK 17.000 KM. Kada su u pitanju domovi zdravlja, Domu zdravlja u Tuzli dodijelit će se 194.000 KM, Živinicama 130.000 KM, Lukavcu 100.000 KM, Gračanici 66.000 KM, Srebreniku 65.000 KM, Gradačcu 63.000 KM, Kalesiji 49.000 KM, Banovićima 40.000 KM, Sapni 21.000 KM, a Teočaku, Čeliću, Doboj Istoku i Kladnju po 20.000 KM.

18 thoughts on “Održana sjednica Vlade TK

Comments are closed.