ZAVRŠENA VANJSKA OCJENA TIMOVA PORODIČNE MEDICINE IZ DOMA ZDRAVLJA GRADAČAC

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), dr. Senaida Marina Babić, vođa tima, dr Ivan Bagarić, dr. Bernardina Šarac, dr.Dražana Šimić, dr. Zlatko Šantić, Jasmin Kunovac dmt, mr.sc.ecc. Zineta Mulaosmanović, dms. i Dženita Hodžić dms., danas, 06.11.2017., u svrhu certifikacije, obavili su vanjsku ocjenu 16 timova porodične medicine Doma zdravlja Gradačac.
Fotografija Elvira Pestalica.
Prije početka vanjske ocjene, održan je uvodni sastanak gdje je dogovoren način i dinamika rada. Direktorica ustanove, dr. Alma Šakić, tom prilikom, poželjela je dobrodošlicu ocjenjivačima, a svima uključenima – uspješan rad. Na sastanku su, pored direktora, bili prisutni i predstavnici timova porodične medicine, kao i koordinator kvaliteta. AKAZ-ovi ocjenjivači izložili su prisutnima osnovne informacije u vezi sa samim postupkom vanjske ocjene, i nakon toga se pristupilo tehničkom i stručnom dijelu rada.
Nakon vanjske ocjene ocjenjivači će pripemiti Izvještaje koji se upućuju Komisiji za sertifikaciju. Komisija će pregledati izvještaje, i na osnovu pokazanih rezultata, dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ- a koje donosi odluku o certifikaciji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *