Poziv za borce u stanju potrebe: Do sada predato oko 15.000 zahtjeva, a očekuje se još 3.000

Nakon što je Federalno ministarstvo za boračka pitanja raspisalo javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica koji se nalaze u stanju potrebe za 2017. godinu, do sada je prema riječima Salke Bukvarevića, resornog ministra, predato oko 15.000 zahtjeva.

Podsjećanja radi, poziv je raspisan 15. decembra i trajao je 15 dana, a visina pomoći prema ispunjenim kriterijima je od 83 KM do 209 KM.

– Do sada je predato oko 15.000 zahtjeva, a očekujemo u ovih dan-dva još najmanje 3.000 zahtjeva, što ukazuje na veliku zaintersovanost boraca za ovaj transfer. Angažovali smo veliki broj naših uposlenika na pregledu dokumentacije i utvrđivanju da li predati zahtjevi ispunjavaju predviđene kriterije po našem javnom pozivu. Ponovo napominjem da su ove kriterije utvrdili predstavnici boračkih saveza i udruženja – rekao je za Faktor Bukvarević.

Objašnjava da nakon što komisije pregledaju dokumentacije i predlože donošenje rješenja, prve isplate bi po planu trebale biti u januaru.

Dojave o zloupotrebama, Inspektorat će sve provjeriti

– Posebno želim da napomenem da će Inspektorat iz Federalnog ministarstva za boračka pitanja imati i određene provjere. Naime, imamo dojave da ima zloupotrebe ovog poziva na način da se na kućnoj listi ne nalaze svi članovi porodice ili da se u izjavama daju netačni podaci. Za one za koje se utvrdi da su izvršili malverzacije bit će pokrenute i prijave, a morat će i vratiti dobijena sredstva – upozorio je Bukvarević.

Da bi borci u stanju potrebe dobili pomoć, moraju ispuniti kriterije, a jedan od njih je da se nalaze na birou za zapošljavanje u posljednje tri godine.  Zatim, da borci i članovi njihovog domaćinstva nemaju samostalnu djelatnost i druge prihode po osnovu izdavanja pod zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora. Treći uvjet je da lica koja konkurišu nemaju domaće i inostrane penzije. Zatim, da borci i članovi njihovog domaćinstva nisu korisnici stalnih mjesečnih naknada po federalnim ili kantonalnim propisima.

Među kritrijima broj mjeseci provedenih u odbrani domovine

Borci i članovi njihovih porodica moraju imati ukupna mjesečna primanja do 200 KM. Zatim, da u posljednjih 20 godina taj borac, ili porodica njegova, nije primila deset hiljada KM i više bespovratnih sredstava od općinskih, kantonalnih ili državnih institucija, osim osoba kao prognanici, izbjeglice, interno raseljena lica koja su sredstva dobili za obnovu stambenih objekata. I naravno da ti borci nisu dobili neku nekretninu kao što je stan, poslovni prostor, od državnih institucija.

Raspodjela sredstava ići će na način da će lica koja ispune kriterije, a provela su u Oružanim snagama minimalno 12 mjeseci, imati mjesečnu pomoć u visini do deset posto od prosječne plaće u FBiH za 2016. godinu. To je nekih 83 KM. Pomoć do 15 posto (125 KM) će biti za borce koji su u vojsci bili od 13 do 24 mjeseca, a 20 posto (167 KM) za one koji su proveli u vojsci 25 do 36 mjeseci. Pomoć u visini do 25 posto od prosječne plaće u Federaciji BiH, odnosno nekih 209 KM, dobit će borci koji su u Oružanim snagama proveli 36 mjeseci.

7 thoughts on “Poziv za borce u stanju potrebe: Do sada predato oko 15.000 zahtjeva, a očekuje se još 3.000

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *