Završena 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Danas je nastavljen rada 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Gradačac. U nastavku rada sjednice usvojeni su Prijedlozi programa rada javnih ustanova za 2019. godinu: JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac i JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. Također usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP Komunalac d.d. Gradačac za period od 01.01.2017.-31.12.2017. godine.

Usvojeni su i prijedlozi Prijedlozi programa rada javnih preduzeća za 2019. godinu: JP Komunalac d.d., JP Veterinarska stanica,  JP „Parkinzi“ i Javno stambeno preduzeće.

Na kraju 19. radne sjednice OV Gradačac podnesene su inicijative vijećnika Elvira Omerovića (SBB) i Marijana Šimića (HDZ BiH) da se u roku od 30 dana izvrši provjera validnosti diploma uposlenih u organima uprave, javnim ustanovama i javnim preuzećima čiji je osnivač Općina Gradačac.

Vijećnik Muhidin Mašić (SDP BIH) podnio je inicijativu da se u znak sjećanja na ubijenu djecu Gradačca u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992-1995. godine sportski poligon „Luke“ preimenuje u poligon „Gradačačke mladosti“.

Nakon završetka 19. redovne sjednice, nakon duže rasprave, usvojen je dnevni red 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Gradačac.

Vijećnici su po hitnoj proceduri razmatrali Odluku o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2019.  kojom je utvrđena osnovica za obračun i isplatu plata u jedinstvenom organu uprave u 2019. iznosi 315 KM a vrijednost boda 1,05.

Vijećnici su vratili na doradu Program rada JZU Dom zdravlja Gradačac za 2019. godinu sa Informacijom o aktuelnom stanju i poslovanju nakon potpisivanja Ugovora sa ZZO TK, sa prijedlogom mjera. Kako je istaknuto, ovim ugovorom smanjuje se tranša Domu zdravlja za 157.000 KM čime se ukida stacionar a ginekološka ambulanta i mikrobiologija ostaju. Stacionar se ukida budući da Zavod za zdravstveno osiguranje TK te usluge ne finansira jer nisu predviđene zakonom (broj osiguranika, operaciona sala, inkubator i drugi zakonom obavezujući uslovi) .

Općinski vijećnici usvojili su program rada JU Apoteka Gradačac za 2019. godinu i donešeno je nekoliko prijedloga odluke : Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine  Gradačac  za 2019. godinu, Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Gradačac za 2019. godinu i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.

Donešena je i Odluka o prodaji nekretnina. Po ovoj odluci Općina Gradačac putem licitacije prodaje nekretnine-stanove u stambenoj zgradi Lamela A6 izgrađenoj u naselju Potok Mahala,

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom, JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

9 thoughts on “Završena 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *